สัญลักษณ์การบินไทย

สัญลักษณ์ของการบินไทยเกิดจากการเอาแนวความคิด และลวดลายอันอ่อนช้อยงดงามทางด้านศิลปะไทย มาผสมผสานสร้างรูปแบบขึ้น เพื่อให้สื่อความหมายภาพลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 สัญลักษณ์ของการบินไทย เริ่มต้นที่รูปลักษณ์ของตัวละครรำ (The Dancing Man) เรื่อยมาจนถึงปี 2518 ซึ่งเป็นปีที่การบินไทย เริ่มมีการขยายเส้นทางไปสู่ภูมิภาคเป็นครั้งแรก จึงได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์มาเป็นรูปลักษณ์ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ คือ ลายเส้นอันมีส่วนคล้ายคลึงกับกลีบดอกรัก ซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้ที่งดงาม และใบเสมา ซึ่งเป็นศาสนวัตถุของชาติที่สำคัญ และพบเห็นได้เป็นประจำ โดยการใช้สีที่มีความหมายและเป็นสีประจำบริษัทฯ คือ สีม่วง สีเหลืองทอง และสีชมพู

ปี 2548 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัทการบินไทยฯ สัญลักษณ์ของการบินไทยจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีชีวิตชีวามากขึ้น โดยเน้นสีที่เด่นชัด แต่ขณะเดียวกัน ยังคงอยู่ในโทนสีเดิม ที่สื่อความหมายของบริษัทฯ และเป็นองค์ประกอบของคุณสมบัติในความเป็นไทย นั่นคือ สีม่วง ซึ่งแสดงถึง ความสดใหม่ ทันสมัย และยังเป็นสีของดอกกล้วยไม้ สีเหลืองทอง สื่อความหมายของศิลปไทย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา ดังเช่น ความระยิบระยับของสีทองตามวัดวาอาราม และสีชมพูสด ที่มักพบเห็นจากลายผ้าไหมไทย พร้อมด้วยชื่อไทย (THAI) ที่ติดกับสัญลักษณ์นั้น ได้ใช้ตัวอักษรพิเศษ ที่ทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการบินไทยโดยเฉพาะ อ่อนช้อยและแสดงถึงความเป็นไทย โดยปรับให้ตัวอักษรเป็นแบบตัวพิมพ์ใหญ่เท่ากันทั้งหมด เพื่อแสดงความแข็งแกร่ง และมั่นคงของบริษัทฯ