กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

16-05-2560

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2560  1P/อมรรัตน์  และ  นางนฤวร ให้การต้อนรับ นางสาว จอมใจ ศรีสวัสดิ์ ผอ.การส่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิทยาการท่าอากาศยานไทย  และผู้ติดตาม เพื่อปรึกษาหารือใน เชิงลึก ถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพและอิเล็คทรอนิกส์  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริษัท ท่าอากาศยานไทย ต่อไป   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย สำนักงานใหญ่    อาคาร 9 ชั้น 1

25-04-2560

เมื่อวันที่  25 เมษายน  ที่ผ่านมา   กองบังคับการปราบปราม ขอความร่วมมือ  บริษัท    การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบปากคำในฐานะพยานในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน  ประเด็น การเช่าเหมาลำเครื่องบิน ของ นางสาวพศิษฐ์  หรือ โชกุน   อริญชย์ลาภิศ
     โดย 1P/อมรรัตน์  นิลประดับ ได้ประสาน กับผู้แทนศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สำนักงานขายหลานหลวง   HH/คุณเกษม กิติศุภกร เพื่อให้ความร่วมมือ สอบปากคำพยานดังกล่าว  โดยมี  พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักษ์       ผู้กำกับการ(สอบสวน) และคณะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20-04-2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  1P/อมรรัตน์  และ นางนฤวร ให้การต้อนรับ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  และคณะจำนวน 20 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของบริษัท  การบินไทย  จำกัด (มหาชน)  ในฐานะหน่วยต้นแบบ ที่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ อย่างโดดเด่น  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ ไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กรมควบคุมโรค    ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 1