ข่าวสารตามมาตรา 9(1)

จำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2556

2558-10-15 การใช้คอมพิวเตอร์เล่นอินเทอร์เน็ตและแชทคุยเรื่องส่วนตัวในระหว่างเวลาทำงาน
2557-10-15 การส่งข้อมูล/ข่าวสาร ผ่าน Social Network Service
2556-06-21 ข้อหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
2556-02-14 การควบคุมมิให้พนักงานบนเครื่องบิน ละทิ้งจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2554-03-31 การยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพ-อุบลราชธานี
2553-08-10 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล เอกสารการสอบสวนลงโทษทางวินัย
2546-04-17 ลายพิมพ์นิ้วมือและการถือเป็นเอกสารส่วนบุคคล
2543-06-07 การเปิดเผยข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร  

กลับหน้าหลัก
ติดต่อ แนะนำ แก้ไข : public.info@thaiairways.com